Géigekandidaten
Géigekandidate
Gegenkandidat
candidat concurrent challenger
rival candidate opponent
candidato concorrente
de Géigekandidat huet gutt Chancen, fir gewielt ze ginn