Géigerichtungen
Géigerichtunge
Gegenrichtung
sens inverse
opposite direction
sentido contrário
den Auto aus der Géigerichtung koum riicht op eis duer