Géissereien
Géissereie
Gießerei Betrieb
fonderie usine
foundry
fundição fábrica
an dëser Géisserei ginn nach Take gegoss