Géisskanen
Géisskane
Gießkanne
arrosoir
watering can
regador
nätz d' Blumme 1 léiwer mat der Géisskan ewéi mam Schlauch!
Géiss
Strenz
Géisskan
Géiss
Strenz