Gelänner
Gelänneren
Gelännere
Geländer
balustrade garde-fou
railing balustrade, guard rail
balaustrada parapeito
mir hunn eist Gelänner um Balcon frësch ugestrach