Geldboussen
Geldbousse
Geldbuße
amende contravention
multa coima
d' Firma 1 gouf zu enger héijer Geldbouss verurteelt, well se Knascht an de Bësch getippt hat