geleeë kommen
gelegen kommen
venir à propos venir à point nommé
to come at the right time
vir mesmo a calhar vir mesmo a propósito
du kënns mer ganz geleeën , 1 elo kanns de mer eng Hand upaken!
zupaass kommen
geleeë kommen
zupaass kommen