kee Pluriel
Blattwerk Grün von Knollengemüse
fanes
green top of tubers
rama de tubérculos, de raízes tuberosas
um Geleef gesäit een, ob d' Gromperen 1 oder d' Muerten 1 eng Krankheet hunn