kee Pluriel
1
Beleuchtung Lichtanlage
éclairage installation, dispositif
iluminação luzes instalação, dispositivo
wie këmmert sech an der Sportshal ëm d' Maintenance 1 vum Geliits ? 1
virum Wanter musse mer d' Geliits 1 vun eisem Auto kontrolléiere loossen
EGS geet et da mam Geliits ! 1 bass du geckeg!
2
Beleuchtung das Beleuchten
éclairage action d'éclairer
iluminação ato de iluminar
an engem Stot mécht d' Geliits 1 an der Moyenne 12,8 Prozent vun de Stroumkäschten aus