Gëlle Fra Monument in Luxemburg-Stadt
Gëlle Fra monument de la ville de Luxembourg
Gëlle Fra monumento na cidade do Luxemburgo
fir d' Touristen 1 ass d' Gëlle Fra 1 e ganz beléift Fotosmotiv