kee Pluriel
Gelassenheit
calme sérénité
calm serenity
calma serenidade
et ass ze bewonneren, mat wat fir enger Geloossenheet hien an den Exame geet