Gemaier
Gemäuer
murs restes d'une construction
walls remains of a building
muros casebre
dat aalt Gemaier ass kee Wak méi wäert