Gemengefusiounen
Gemengefusioune
Gemeindefusion
fusion de communes
fusão de comunas fusão de municípios
déi sechs Dierfer hu sech an engem Referendum fir eng Gemengefusioun ausgeschwat