Gemengegäertnerinnen
Gemengegäertnerinne
Gemeindegärtnerin
jardinière communale
jardineira municipal
eng Gemengegäertnerin huet de Moien nei Planze laanscht d' Strooss 1 gesat