Genécker
Genick
nuque
neck nape
nuca
et ass glat op der Trap, do brécht een sech liicht d' Genéck 1 ! 1
ech hunn d' Genéck 1 wéi, well ech hënt schlecht louch
ech krut zwou Bandscheiwen op der Héicht vum Genéck ersat
EGS déi Affär huet him d' Genéck 1 gebrach! déi Affär huet hien definitiv erleedegt
Halsgenéck
Nuque
Genéck
Halsgenéck
Nuque
Akaul