genauso
tout aussi
just as
assim tão
hien ass geneesou verbruet ewéi säi Brudder
gradesou
geneesou
gradesou