hunn
generaliséiert
transitiv
verallgemeinern generalisieren
généraliser
to generalize
generalizar
hien huet d' Tendenz, 1 ëmmer alles ze generaliséieren
verallgemengeren
generaliséieren
verallgemengeren