Generalschlësselen
Generalschlëssele
Generalschlüssel Universalschlüssel
passe-partout clé
master key
chave mestra
verléier de Generalschlëssel nëmmen net, soss musse mer all d' Schlässer 1 auswiessele loossen!
Passepartout
Universalschlëssel
Generalschlëssel
Passepartout
Universalschlëssel