Generatiounen
Generatioune
1
Generation Stufe der Ahnenreihe
génération degré de filiation
generation family
geração grau de filiação
dëst Rezept ass vu Generatioun zu Generatioun weiderverierft ginn
fréier hunn alt dräi Generatiounen an engem Haus gewunnt fréier hunn alt Leit vun dräi Generatiounen an engem Haus gewunnt
an eisem Duerf gëtt zanter Generatioune Kéis produzéiert an eisem Duerf gëtt zanter Laangem Kéis produzéiert
2
Generation Altersgruppe
génération tranche d'âge
generation age group
geração faixa etária
all Generatioun huet hir eege Gebräicher
3
Generation technische Entwicklungsstufe
génération stade de développement
generation stage of development
geração fase de evolução
esoubal d' Handye 1 vun der drëtter Generatioun um Maart waren, huet hien sech ee kaaft