rau uneben
rugueux
rugoso irregular
de Buedem vun der Garagëpente ass geradderegt , 1 fir datt een net esou liicht rëtscht