Gesätzer
Kierchesprooch
Gesätz
dizaine d'un rosaire
decade of a rosary
dezena de um rosário
mir bieden e Gesätz vum Rousekranz fir déi Verstuerwen