Geschäftsmänner
1
Kaufmann
commerçant
shopkeeper
comerciante
säi Papp war Geschäftsmann an der Groussgaass
2
Geschäftsmann
homme d'affaires
businessman
homem de negócios
eise Patron ass e gewëtzte Geschäftsmann