Geschenker
Geschenk
cadeau
present gift
prenda presente
d' Kanner 1 krute fir Chrëschtdag eng Hellewull Geschenker
Kaddo
Geschenk
Kaddo