Geschlechtsorganer
Geschlechtsorgan
organe sexuel organe génital
(sexual) organ
órgão sexual órgão genital
Infektioune gehéieren zu den heefege Krankheeten un de Geschlechtsorganer