kee Pluriel
1
Geschmiere Schmiererei
barbouillage gribouillage
scribble scrawl daub
gatafunhada borratada
schreif emol propper, wat ass dat e Geschmiers ! 1
dat Bild do ass en eenzegt Geschmiers ! 1
2
Schmeichelei Schleimerei
flatterie calculée, intéressée
bootlicking fawning
graxa adulação
dem Schüler säin éiwegt Geschmiers bei der Professorin fält op
Paltongszéierei
3
Schmiergeldzahlungen
versements de pots-de-vin
bribes bribery
pagamento de subornos
deen Entreprener ass fir säi Geschmiers (bei de Bauhären) bekannt
2
Geschmiers
Paltongszéierei