gestern
hier
yesterday
ontem
et huet gëschter de ganzen Dag gereent
hues de d' Zeitung 1 vu gëschter nach?