geschwungen
courbe courbé arqué
curvo arqueado
dat Meedchen huet vun Natur aus schéi geschwongen Aperhoer
meng Groussmamm huet nach ëmmer eng schéi geschwonge Schrëft