Gesellen
Geselle
Geselle Handwerker
compagnon d'un maître artisan
journeyman trained worker
oficial artesão
de Meeschter huet de Gesell ugestallt, den Atelier ze kieren
EGS dat ass e lëschtege Gesell ! 1 dat ass e lëschtege Borscht!
Brudder
EGS