gesellschaftlich
social qui concerne la société socialement
social civic, community socially
social relativo à sociedade socialmente
hie befaasst sech vill mat gesellschaftleche Froen
et ass bei de Leit gutt gesinn, wann een sech gesellschaftlech engagéiert