kee Pluriel
staatliche gesetzliche Krankenkasse in Luxemburg
Caisse nationale de santé
National Health Fund in Luxembourg
Caixa Nacional de Saúde no Luxemburgo
mengs de, ech kréich meng Dokteschrechnung ganz vun der Gesondheetskeess rembourséiert?