kee Pluriel
Gespür
(sixième) sens flair
(sixth) sense flair intuition
(sexto) sentido intuição
déi Politikerin huet e Gespier derfir, wat bei de Leit gutt ukënnt