gesprächig
loquace causant
talkative chatty
loquaz falador
hien ass de Mueren net gespréicheg