hunn
gestikuléiert
intransitiv
gestikulieren
gesticuler
to gesticulate
gesticular
den Automobilist huet wéi wëll gestikuléiert , 1 fir der Polizistin den Accident ze erklären