Gestionnairinnen
Gestionnairinne
1
Verwalterin Sachverwalterin, Kuratorin
gestionnaire administratrice
gestora administradora
d' Gestionnairin 1 vun de Fongen huet Suen ënnerschloen
ech hunn Är Dokumenter un d' Gestionnairin 1 vun Ärem Dossier weiderginn
2
Geschäftsführerin
gestionnaire gérante
d' Firma 1 huet eng Gestionnairin fir hir nei gegrënnte Gesellschaft agestallt