Gesträift Graatschen
Sylvia nisoria
Sperbergrasmücke
fauvette épervière
barred warbler
toutinegra-gavião
wéi laang bréien d' Gesträift Graatschen 1 ? 1