getüpfelt
à pois
spotted
às pintas
déi getëppelt Blus geet der richteg gutt!