gewerkschaftlich
syndical syndicaliste
(trade) union
sindical sindicalista
hie war ëmmer bei alle gewerkschaftlechen Aktiounen derbäi