gewissermaßen
pour ainsi dire
so to speak as it were
por assim dizer
dat neit Gesetz ass gewëssermoossen e Réckschrëtt an d' Mëttelalter 1
en huet sech gewëssermoosse selwer ugeschmiert
quasi
souzesoen
gewëssermoossen
quasi
souzesoen