Gitten
Gitte
Zügel
guides rênes
rein
rédeas
huel d' Päerd 1 an d' Gidd 1 ! 1
EGS hatt huet säi Mann gutt an der Gidd hatt huet säi Mann gutt ënner Kontroll