Giedelen
Giedele
1
Patin Patentante
marraine
godmother
madrinha
meng Giedel huet mech op d' Iessen 1 agelueden
ech si Giedel iwwer menger Schwëster hiren Eelsten
ech gouf gefrot, ob ech wéilt Giedel vun de Pompjeeën hirem neie Fändel ginn ech gouf gefrot, ob ech wéilt de Pompjeeën hiren neie Fändel finanzéieren
Gued
2
EGS
Großmutter alte Frau
grand-mère vieille femme
granny old woman
velhinha
d' Giedel 1 huet de Kanner verzielt, wéi d' Leit 1 fréier gelieft hunn
Gued
1
Giedel
Gued
2
EGS
Giedel
Gued