kee Pluriel
Gleichstand gleicher Spielstand
égalité (de score)
draw equal score
empate igualdade de pontos
bei Gläichstand muss de Match nei gespillt ginn