Glasuren
Glasure
1
Glasur auf Keramik
glaçure émail
glaze on pottery
vidrado esmalte
mir haten den Daach knapps gedeckt, dunn ass d' Glasur 1 vun eenzelen Daachzille schonn ofgebréckelt
2
Gastronomie
Glasur
glaçage nappage
icing
cobertura culinária
de Pâtissier huet eng Glasur op de Kuch gemaach