Glawensbekenntnisser
Glaubensbekenntnis
profession de foi
fréier hunn d' Kanner 1 am Kommiounsunterrecht d' Glawensbekenntnis 1 misse léieren