glitschig
glissant
slippery
escorregadio
de Buedem ass naass a glëtscheg
déi glëtscheg Seef ass mer entwutscht