hunn
gegliddert
transitiv
gliedern
structurer organiser
to structure
estruturar organizar
den Text ass esou gutt ewéi fäerdeg, ech muss e just nach uerdentlech glidderen
de Rapport war an dräi Deeler gegliddert
strukturéieren
glidderen
strukturéieren