kee Pluriel
Globalisierung
mondialisation globalisation
globalization
globalização
d' Konkurrenz 1 um Weltmaart gëtt duerch d' Globaliséierung 1 ëmmer méi grouss
Mondialisatioun
Globaliséierung
Mondialisatioun