Glüwürmercher
Glühwürmchen Leuchtkäfer
ver luisant
pirilampo vaga-lume
am Summer fléien owes Glüwürmercher duerch de Gaart hanner eisem Haus
Gehaansfénkelchen
Glüwürmchen
Gehaansfénkelchen