Gottheeten
Gottheete
Gottheit
divinité être divin
deity
divindade ser divino
et gëtt Kulturen, déi méi ewéi eng Gottheet ubieden