Gouverneuren
Gouverneure
Gouverneur
gouverneur
governor
governador
de Grof vu Mansfeld war am 16. Joerhonnert Gouverneur vu Lëtzebuerg