Gräfinnen
Gräfinne
Gräfin
comtesse
countess
condessa mulher
eemol am Mount mécht d' Gräfin 1 d' Diere 1 vun hirem Schlass op fir de Public